Vanaf ongeveer 2008 kreeg Plastic Modern te maken met de economische crisis. Vele bedrijven in de grafische industrie gingen failliet. Het was een moeilijke tijd. Ook had Plastic Modern te maken met afname van producten door digitalisering. Maar Plastic modern wist door een goed management het hoofd boven water te houden. Na de crisis stabiliseert het bedrijf.